President, Cheryl Jensen, Algonquin, Ottawa, Retirement, College